[
English Version
]


|  www.wb.po.opole.pl  |
  |  

Zjazd Dziekanów
Kierunku Budownictwo 2015
Informacje o zjeździe
Zakwaterowanie
Formularz zgłoszeniowy
Ramowy program zjazdu
Kontakt


Aktualności
Wydział
Historia Wydziału

Rada Wydziału

i uprawnienia

    Posiedzenia RW
Pracownicy
Katedry
Budownictwa i Architektury
Dróg i Mostów
Fizyki Materiałów
Geotechniki i Geodezji

Inżynierii Materiałów

Budowlanych

    Laboratorium Materiałów

    Budowlanych

Inżynierii Systemów

i Procesów Budowlanych

    Zadania dla studentów

Konstrukcji Budowlanych

i Inżynierskich

    Zadania dla studentów
Mechaniki Budowli
    Zadania dla studentów
Konferencje i Szkolenia
Seminaria
Postępowania awansowe
Habilitacje
Doktoraty
Projekty Unijne


Kierunki zamawiane

Budownictwo
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Dwumiesięczne Staże
Regulamin stypendiów
Prace dyplomowe
Struktura zarządzająca
www.efs.gov.pl
Architektura i Urbanistyka
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Kontakt
[ Zobacz starsze wiadomości ]


Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa
 

2015-03-04, Godzina: 10:00, Sala: KS-2,
Nowoczesne rozwiązania pomiarowe w inżynierii
mgr inż. Grzegorz Romik (Geotronics Polska Sp. z o.o.)


Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości
2015-02-20 
W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia na wszystkich kierunkach Uczelni pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości". W tym semestrze zajęcia odbędą się w ramach Akademii dla Młodych. Jest to program łączący naukę z zabawą, pomagający młodym ludziom rozwijać kluczowe umiejętności w życiu zawodowym oraz wspierać rozwój osobisty i społeczny poprzez interaktywne warsztaty i naukę. Szkolenie pokazuje jak nabyć umiejętności, które przygotują młodych ludzi do pracy zawodowej bez względu na ścieżkę kariery, którą będą chcieli podążać. Więcej informacji o programie na stronie www.akademiadlamlodych.pl

Cykl zajęć złożony będzie z sześciu modułów:

 • moduł 1 - Rozumienie innych (zrozumieć dlaczego nie można doświadczyć współpracy bez zrozumienia innych)
 • moduł 2 - Robienie dobrego wrażenia (zrozumieć, dlaczego liczy się pierwsze wrażenie oraz jak zwrócić na siebie uwagę)
 • moduł 3 - Wyznaczanie celów aby osiągnąć sukces (zrozumieć, jak ważne dla sukcesu jest samo wyznaczanie celu)
 • moduł 4 - Organizacja i zarządzaniem czasem (zrozumieć, że nie da się zarządzać czasem; możemy za to zarządzać sobą w czasie i ustalać priorytety)
 • moduł 5 - Radzenie sobie ze stresami (zrozumieć, że można poradzić sobie ze stresem i dzięki temu utrzymać dobrą formę)
 • moduł 6 - Innowacyjność (jak myśleć kreatywne i wdrażać świetne pomysły)

Zajęcia będą odbywać się w formie warsztatów na II kampusie Uczelni (sale: P9-309, P9-323, P9-331) w każdą środę w godzinach: 13:45 – 16:15 oraz 16:20 - 18:50.
Harmonogram zajęć podany jest stronie internetowej: www.dwir.po.opole.pl zakładka Wykłady Otwarte (link bezpośredni). W celu uczestnictwa w zajęciach każdy student musi zapisać na wybrany dzień na stronie www.
Obecność studentów potwierdzona będzie własnoręcznym podpisem na liście obecności. Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości" oraz uzyskania certyfikatu konieczny jest potwierdzony udział w 2-dniowym cyklu szkoleń (6 modułów).

Dotankuj wiedzę na studiach II stopnia!
2015-02-12 
Do końca tygodnia trwa rekrutacja na studia magisterskie, dzięki którym można (a nawet trzeba) uzupełnić wykształcenie.

W ofercie uczelni znajduje sie 9 interesujących kierunków:

 • automatyka i robotyka,
 • budownictwo,
 • elektrotechnika,
 • informatyka,
 • inżynieria środowiska,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • technologie energetyki odnawialnej,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

Szczegóły

Pamietaj! Na pełnym baku zajedziesz dalej!

Seminarium Wydziałowe, 25.02.2015 r., 09:00
2015-02-11 
Uprzejmie zapraszam Pracowników i Studentów Wydziału Budownictwa na seminarium na którym Pan mgr inż. Mariusz Kupina wygłosi referat pt.: "Nośność krępych osiowo ściskanych słupów stalowo – betonowych w postaci kwadratowych rur wypełnionych betonem zwykłym".

Seminarium odbędzie się 25.02.2015 r., o godz. 09:00, w sali Ks-2.


Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty


Nasz naukowiec w redakcji prestiżowego czasopisma
2015-02-09 
Adiunkt w Katedrze Budownitwa i Architektury, dr inż. arch. Marcin Spyra został zaproszony, jako tzw. co-editor, do współredagowania wydania specjalnego czasopisma Landscape & Urban Planning, wydawanego przez koncern wydawniczy Elsevier.

Jest to prestiżowe czasopismo w obszarze Architektury i Urbanistyki o znaczącym impact factorze (5-letni IF=3.184, na liście 'A' MNiSzW wycenione na 40p).

Link do stosownego ogłoszenia na stronie Internetowej czasopisma:
http://www.journals.elsevier.com/landscape-and-urban-planning/news/special-issue-on-sustainable-planning-approache/

Specjalny numer czasopisma Landscape & Urban Planning poświęcony będzie zrównoważonemu planowaniu obszarów nowych peryferii urbanistycznych. Jest to dziedzina w której dr Marcin Spyra specjalizuje się naukowo od kilku lat.


Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom WB
2015-02-03 


Uroczyste spotkanie świąteczne pracowników
2014-12-22 


Życzenia Świąteczne 2014-12-15
Spotkanie Świąteczno-Noworoczne 2014-12-11
Seminarium Wydziałowe, 10.12.2014 r., 10:30 2014-12-01
Seminarium Wydziałowe, 10.12.2014 r., 10:00 2014-12-01
Szkolenie dot. zmian w Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia 2014-12-01
Wystawa malarstwa i rysunku miasta Pavia 2014-11-21
Oferty stażowe 2014-11-13
Seminarium Wydziałowe, 19.11.2014 r., 10:00 2014-11-13
Wydział Budownictwa zaprezentował swoje możliwości podczas I Śląskiego Salonu Budowlanego w dom EXPO w Opolu. 2014-11-13
[ Zobacz starsze wiadomości ]

Harmonogram egzaminów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Prace dyplomowe
Praktyki studenckie
Plany zajęć
Informacje dla kandydatów

Kierunki studiów,

poziomy i formy kształcenia

Sylwetka Absolwenta
Przedmioty
Studia za granicą
Organizacje studenckie
Zasady rekrutacji
Koła naukowe
Circulus
Dewiator
EkoMat-BUD

Konstruktor,

Koło Młodych PZITB

Roads and Bridges

Studia I i II stopnia

(plany i programy)

Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Konsultacje
Do pobrania
Odnośniki
Kontakt
Wydział Budownictwa
ul. Katowicka 48
45-061 Opole

Portiernia
Tel.: +48 77 449 8586
Tel.: +48 77 449 8612

Sekretariat Dziekana
Tel.: +48 77 449 8560
e-mail: wbud@po.opole.pl

Galeria zdjęć

[ Powrót ]

[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]