Aktualności
Wydział
Historia Wydziału

Rada Wydziału

i uprawnienia

    Posiedzenia
Pracownicy
Katedry
Budownictwa i Architektury
Dróg i Mostów
Fizyki Materiałów
Geotechniki i Geodezji

Inżynierii Materiałów

Budowlanych

    Laboratorium Materiałów

    Budowlanych

Inżynierii Systemów

i Procesów Budowlanych

    Zadania dla studentów

Konstrukcji Budowlanych

i Inżynierskich

    Zadania dla studentów
Mechaniki Budowli
    Zadania dla studentów
Konferencje i Szkolenia
Projekty Unijne
Seminaria
Postępowania awansowe
Habilitacje
Doktoraty
Galeria zdjęć
Kontakt
Odnośniki


Kierunki zamawiane

Budownictwo
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Dwumiesięczne Staże
Regulamin stypendiów
Prace dyplomowe
Struktura zarządzająca
www.efs.gov.pl
Architektura i Urbanistyka
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Kontakt

[ Zobacz starsze wiadomości ]

    7 European Workshop on Seismic Response of Irregular & Setback Structures
17-18 October 2014, Opole, Poland
 
Rekrutacja - II etap2014-08-11 

Politechnika Opolska ogłasza II nabór na studia stacjonarne I stopnia na kierunki:

- Architektura i Urbanistyka (do 07.09.2014 r.)
- Budownictwo (do 17.09.2014 r.)

Więcej informacji:

- Rekrutacja 2014/2015
- Harmonogram rekrutacji

Konkurs "Innowacje w drogownictwie"2014-06-16 

„Innowacje w drogownictwie” to tytuł ogólnopolskiego Konkursu ogłoszonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Konkurs adresowany jest do studentów, bądź absolwentów studiów inżynierskich lub studiów magisterskich; dziennych, zaocznych, bądź wieczorowych, w roku akademickim 2013/2014.

Do Konkursu mogą być zgłaszane indywidualne prace dyplomowe, które zostały napisane nie wcześniej niż w roku akademickim 2013/2014, w poniższych kategoriach:

  • grunty, geotechnika, wzmacnianie, ulepszanie
  • materiały budowlane i ochrona środowiska
  • mieszanki mineralno-asfaltowe, betonowe i nawierzchnie długowieczne
  • rozwiązania BRD

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace już obronione i ocenione, lub prace, których obrona i ocena nastąpi nie później niż do dnia 20 września 2014 roku.

Więcej informacji: http://www.gddkia.gov.pl/pl/2470/Konkurs-Innowacje-w-drogownictwie

Konkurs dla studentów2014-06-13 Na przełomie czerwca i lipca w Maastricht odbędzie się 5 Spotkanie Stron Konwencji o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska (MOP 5 Konwencji z Aarhus) połączone z 2 Spotkaniem Stron Protokołu w Sprawie Rejestrów Transferu i Uwalniania Zanieczyszczeń (MOPP 2 Protokołu PRTR).

(Czytaj dalej..)

Seminarium Wydziałowe, 11.06.2014 r. 2014-06-09 

Uprzejmie zapraszam Pracowników i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym Pan mgr inż. Daniel Przywara wygłosi referat pt.: ”Analiza czasowo kosztowa przestojów produkcyjnych w wiązanym ciągu technologicznym robót budowlanych”.

Seminarium odbędzie się 11.06.2014 r., o godz. 09:00, w sali Ks-2.


Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty


Seminarium Wydziałowe, 04.06.2014 r. 2014-06-03 

Uprzejmie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów na Seminarium Wydziałowe, na którym Pan dr inż. Dariusz Fabianowski wygłosi referat pt.: "Zastosowanie wybranych, metod analizy wielokryterialnej przy wspomaganiu procesu decyzyjnego w optymalizacji wysoce specjalistycznych zagadnień budowlanych”.

Seminarium odbędzie się 04.06.2014 r., o godz. 10:00, w sali Ks-2.


Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty


 Publiczna obrona mgra inż. Lesława Jerzego Kwiatkowskiego2014-05-26 
 Seminarium Wydziałowe, 21.05.2014 r. 2014-05-20 
 Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce2014-05-14 
 Seminarium Wydziałowe, 21.05.2014 r.2014-05-09 
 Gra Miejska „Strzał w 10”2014-05-08 
[ Zobacz starsze wiadomości ]

Harmonogram egzaminów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Prace dyplomowe
Praktyki studenckie
Plany zajęć
Informacje dla kandydatów

Kierunki studiów,

poziomy i formy kształcenia

Sylwetka Absolwenta
Przedmioty
Studia za granicą
Organizacje studenckie
Zasady rekrutacji
Koła naukowe
Circulus
Dewiator
EkoMat-BUD

Konstruktor,

Koło Młodych PZITB

Roads and Bridges

Studia I i II stopnia

(plany i programy)

Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Konsultacje
Do pobrania


Ostatnio dodane pliki

2013-04-23 09:38:42[ ]
Karta obiegowa studenta Wydziału Budownictwa (studia stacjonarne)
2013-04-23 09:38:42[ ]
Karta obiegowa studenta Wydziału Budownictwa (studia niestacjonarne)
2012-11-23 09:30:58[ ]
Dodatkowe informacje do suplementu
2012-06-11 14:55:32[ ]
Harmonogram egzaminów - studia niestacjonarne (sesja letnia)
2012-05-15 12:06:20[ ][ ]
Nowy program studiów doktoranckich (na dzień 25.04.2012)
2012-01-09 14:05:06[ ][ ]
Karta opisu pracy dyplomowej
2012-01-09 14:03:42[ ][ ]
Oświadczenie dot. pracy magisterskiej, licencjackiej
Ostatnia modyfikacja kodu podstrony miała miejsce 20.03.2014, 12:03:31.

[ Powrót ]
[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]