[
English Version
]


|  www.wb.po.opole.pl  |
  |  

Zjazd Dziekanów
Kierunku Budownictwo 2015
Informacje o zjeździe
Zakwaterowanie
Formularz zgłoszeniowy
Ramowy program zjazdu
Kontakt


Aktualności
Wydział
Historia Wydziału

Rada Wydziału

i uprawnienia

    Posiedzenia RW
Pracownicy
Katedry
Budownictwa i Architektury
Dróg i Mostów
Fizyki Materiałów
    Zadania dla studentów
Geotechniki i Geodezji

Inżynierii Materiałów

Budowlanych

    Laboratorium Materiałów

    Budowlanych

Inżynierii Systemów

i Procesów Budowlanych

    Zadania dla studentów

Konstrukcji Budowlanych

i Inżynierskich

    Zadania dla studentów
Mechaniki Budowli
    Zadania dla studentów
Konferencje i Szkolenia
Seminaria
Postępowania awansowe
Habilitacje
Doktoraty
Projekty Unijne


Kierunki zamawiane

Budownictwo
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Dwumiesięczne Staże
Regulamin stypendiów
Prace dyplomowe
Struktura zarządzająca
www.efs.gov.pl
Architektura i Urbanistyka
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Kontakt
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Katedra Inżynierii Materiałów BudowlanychAdres:ul. Katowicka 48
45-061 Opole
tel.+48 77 449 8595
fax.+48 77 449 9926
e-mail:kimb@po.opole.pl
www:http://www.kimb.po.opole.pl


Pracownicy:


Kierownik Katedry
prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk

dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO
dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. PO
dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska
dr inż. Arkadiusz Mordak
mgr inż. Krystian Jurowski
mgr inż. Alina Kaleta
mgr inż. Jolanta Kowalska
inż. Bronisław Krępa
Andrzej Krępa

Sekretariat Katedry
mgr Małgorzata Mazurewicz-Szwedowska


Podstawowe kierunki badań naukowych, główne zainteresowania

Kształtowanie i modyfikacja właściwości kompozytów na bazie surowców mineralnych w celu otrzymania materiałów o podwyższonych parametrach użytkowych.
Reologia mieszanek betonowych, zapraw oraz zaczynów cementowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu domieszek i dodatków mineralnych.
Wykorzystanie mineralnych surowców naturalnych i odpadowych w przemyśle materiałów budowlanych.
Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych surowców, spoiw i kruszyw budowlanych oraz betonów.
Ocena jakości materiałów i wyrobów budowlanych.

Działalnośc dydaktyczna

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obejmujące przedmioty:

I stopień studiów

Chemia
Materiały budowlane 1
Materiały Budowlane 2
Prawo budowlane
Prefabrykaty budowlane (przedmiot obieralny)
Betony wysokowartościowe (przedmiot obieralny)
Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa

II stopień studiów

Materiały w energooszczędnym budownictwie
Korozja materiałów budowlanych
Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa


Harmonogram egzaminów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Prace dyplomowe
Praktyki studenckie
Plany zajęć
Informacje dla kandydatów

Kierunki studiów,

poziomy i formy kształcenia

Sylwetka Absolwenta
Przedmioty
Studia za granicą
Organizacje studenckie
Zasady rekrutacji
Koła naukowe
Circulus
Dewiator
EkoMat-BUD

Konstruktor,

Koło Młodych PZITB

Roads and Bridges

Studia I i II stopnia

(plany i programy)

Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Konsultacje
Do pobrania
Odnośniki
Kontakt
Wydział Budownictwa
ul. Katowicka 48
45-061 Opole

Portiernia
Tel.: +48 77 449 8586
Tel.: +48 77 449 8612

Sekretariat Dziekana
Tel.: +48 77 449 8560
e-mail: wbud@po.opole.pl

Galeria zdjęć

[ Powrót ]

[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]