Aktualności
Wydział
Historia Wydziału

Rada Wydziału

i uprawnienia

    Posiedzenia
Pracownicy
Katedry
Budownictwa i Architektury
Dróg i Mostów
Fizyki Materiałów
Geotechniki i Geodezji

Inżynierii Materiałów

Budowlanych

    Laboratorium Materiałów

    Budowlanych

Inżynierii Systemów

i Procesów Budowlanych

    Zadania dla studentów

Konstrukcji Budowlanych

i Inżynierskich

    Zadania dla studentów
Mechaniki Budowli
    Zadania dla studentów
Konferencje i Szkolenia
Projekty Unijne
Seminaria
Postępowania awansowe
Habilitacje
Doktoraty
Galeria zdjęć
Kontakt
Odnośniki


Kierunki zamawiane

Budownictwo
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Dwumiesięczne Staże
Regulamin stypendiów
Prace dyplomowe
Struktura zarządzająca
www.efs.gov.pl
Architektura i Urbanistyka
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Kontakt

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych  Katedra Inżynierii Materiałów BudowlanychAdres:ul. Katowicka 48
45-061 Opole
tel.+48 77 449 8595
fax.+48 77 449 9926
e-mail:kimb@po.opole.pl
www:http://www.kimb.po.opole.pl


Pracownicy:


Kierownik Katedry
prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk

dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas
dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. PO
dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska
dr inż. Arkadiusz Mordak
mgr inż. Krystian Jurowski
mgr inż. Alina Kaleta
mgr inż. Jolanta Kowalska
inż. Bronisław Krępa
Andrzej Krępa

Sekretariat Katedry
mgr Małgorzata Mazurewicz-SzwedowskaPodstawowe kierunki badań naukowych, główne zainteresowania

Kształtowanie i modyfikacja właściwości kompozytów na bazie surowców mineralnych w celu otrzymania materiałów o podwyższonych parametrach użytkowych.
Reologia mieszanek betonowych, zapraw oraz zaczynów cementowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu domieszek i dodatków mineralnych.
Wykorzystanie mineralnych surowców naturalnych i odpadowych w przemyśle materiałów budowlanych.
Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych surowców, spoiw i kruszyw budowlanych oraz betonów.
Ocena jakości materiałów i wyrobów budowlanych.

Działalnośc dydaktyczna

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obejmujące przedmioty:

I stopień studiów

Chemia
Materiały budowlane 1
Materiały Budowlane 2
Prawo budowlane
Prefabrykaty budowlane (przedmiot obieralny)
Betony wysokowartościowe (przedmiot obieralny)
Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa

II stopień studiów

Materiały w energooszczędnym budownictwie
Korozja materiałów budowlanych
Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa

 

Harmonogram egzaminów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Prace dyplomowe
Praktyki studenckie
Plany zajęć
Informacje dla kandydatów

Kierunki studiów,

poziomy i formy kształcenia

Sylwetka Absolwenta
Przedmioty
Studia za granicą
Organizacje studenckie
Zasady rekrutacji
Koła naukowe
Circulus
Dewiator
EkoMat-BUD

Konstruktor,

Koło Młodych PZITB

Roads and Bridges

Studia I i II stopnia

(plany i programy)

Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Konsultacje
Do pobrania


Ostatnio dodane pliki

2013-04-23 09:38:42[ ]
Karta obiegowa studenta Wydziału Budownictwa (studia stacjonarne)
2013-04-23 09:38:42[ ]
Karta obiegowa studenta Wydziału Budownictwa (studia niestacjonarne)
2012-11-23 09:30:58[ ]
Dodatkowe informacje do suplementu
2012-06-11 14:55:32[ ]
Harmonogram egzaminów - studia niestacjonarne (sesja letnia)
2012-05-15 12:06:20[ ][ ]
Nowy program studiów doktoranckich (na dzień 25.04.2012)
2012-01-09 14:05:06[ ][ ]
Karta opisu pracy dyplomowej
2012-01-09 14:03:42[ ][ ]
Oświadczenie dot. pracy magisterskiej, licencjackiej
Ostatnia modyfikacja kodu podstrony miała miejsce 17.09.2013, 12:25:57.

[ Powrót ]
[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]